Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
ANKOMSTEN TILL KÄRLEKENS Ö
I pröfvat hârdt och tungt tillförne,
ty kärlek är en kamp pâ lif och död;
tili ön, där rosen ej har törne
men ständigt blommar svällande och röd,
välkomna nu. Till blomsterparken,
hvars skuggor aldrig grumlas, och där blä
och sval städs skuggan stâr pâ marken,
välkomna i, som vetat allt bestâ.
YNGLINGARNE:
Längt innan gryningen
purprade himmelen,
nattligt slog dyningen
sten och skär,
dà redan tömden I
sällsamma bägaren,
dà redan drömden 1
drömden om kärleken,
lifsstarke guden.
Ung kom han ridande
stegrande Springaren
ut ur bidande
skog och snâr.
Qrenarna susade,
fâglarna lockade,
vârligt brusade
upp genom stammarna
jäsande safven.