Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SISTA DIKTER
ANKOMSTEN TILL KÄRLEKENS Ö.
En kantat.
Chorus:
Nu är det kväll, och solen faller
tungt som en mognad frukt bak lundens bryn,
där kronorna ett gyllne galler
ha flätat mot den röda aftonskyn.
Nu är det kväll, och vattnen somna
med suck af lycka mot fontäns porfyr,
dà samstämdt vi med säng välkomna
ett saligt par, som snäckan till oss styr.
Hell Florimon och hell Florinda!
Hur lätt i aftonrodnan bär er stäf
med gula rosorna, som linda
sin krans kring spànda seglens purpurväf.
Ljust speglar böljan blâa klippan,
som stänger stormarna ifrán vâr strand,
och seneschalln med nyckelknippan
tili kärleksparken vantar er i land.