Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
EN KLERKS VISOR
mig fräls frân anfäktelsens tankar
eller dräp mig med straffets glaf!
Se, frân ögat min târflod strömmar
och jag lyfter tili bön min hand.
Mig fräls frân anfäktelsens drömmar,
frân nässlans och bolmörts brand.
II.
Nu är det skedt! Min Gud, min Gud
I smuts och skam jag ligger,
och om din harms och vredes bud
med strida târar tigger.
Det nämndes skämt, det nämndes lek
och bägarn stod sä nära.
Min enda älskade jag svek
och svek min enda kära.
Den blicken ej som förr blir klar,
ej hvit som förr blir handen,
ty glöden ligger evigt kvar
och fräter frân den branden.
Ej grât af blod kan tvaga ren
den fläcken frân min ande,
och hjälpa kan den Gud allen,
som styr i alla lande!