Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SISTA DIKTER
en klerks visor.
I.
%
I backen, där nässlorna brände
och bolmörten bryggde sitt gift,
en glödande höstnatt tände
mitt sinnes sjukaste drift.
Som en skymmande, brännhet bindel
mot tinningen värmen lág,
och dödssyndens svarta svindel
förvirrade vildt min hâg.
O, din korpsvarta, lösta fläta
mot boklöfskuddarnas guld!
O, blickarna trânande heta
af kärlekens syndaskuld!
Som ett slitet blad utan styrsel
jag drifves för höstnattens vind
och dödssyndens brännande yrsel
som rök slâr tung mot min kind.
0 Kristus, du klippfasta ankar
1 stormrördt, svallande haf,