Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
STYFBARN
65
som gâ i saknad, utan nâgot hopp,
till alla dem ett brodersord jag hör.
Ack, utifrân är vackrast hvarje fest.
Jag aldrig säg ett gästabud,
dit svârmodstankens mörke gud
med hjärtats ensamhet ej kom som gäst.
Dâ sâg frân ljusen jag mot gatan ner
och stilla log, lik en som vet
sin egen och de andras hemlighet,
och gaf i tanken ros och glas till er.
5. — Lev er tin, Sisía diktci