Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
STYFBARN
STYFBARN.
En sollos barndom, sâdan som de fâ,
som sent af sorgsna famntag födts,
och hvilkas ungdomsâr förödts
i salar utan sàng, pâ gator grâ:
i ständig skräck för spenamn och för hân
de lekplats fly, mot skolans skämt
de smâle tvekande och skrämdt
och drömma helst för sig i spiselvrân.
En lefnad, frätt af evigt gäckad dröm,
lik tiggarhand förgäfves räckt
mot hvarje förbigäende, och sträckt
dock städs pâ nytt emot den lifvets ström,
som far förbi med allt sitt öfverflöd:
de stâ vid rikedomens kant,
men lyckas knappast fâ den njugga slant,
som smulor skänker, aldrig heia bröd.
Sist dö de liksom öfvergifna djur.
Och slätas deras örngottsvar,
är hyrd den hand, som kudden tar.
Ett nummer strykes pâ en sjukhusmur.