Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
EN NAL
EN NAL.
En liten nâl ur hennes hâr
af gyllne guld som detta,
det enda som mig âterstâr
och kan min själ berätta
om drömmar, som ha famnat lif
och mätit död tillsamman —
mitt drömda och mitt svikta vif,
hvi släckte själf jag flamman.
En liten nâl ur hennes hâr,
sâ klar som hennes sinne.
Det är som nu jag först förstär
hur det säg ut därinne.
Dess stilla djup, dess tysta makt
jag loda ej förmädde,
förrän det Judasord jag sagt,
som kärleken förrädde.
En liten nâl ur hennes hâr,
sâ stark och dock sä böjlig.
Till dâd och dröm, tili skratt och târ
var hennes känsla möjlig.