Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SISTA DIKTER
De tomma árens trötta skrift
kan ej din skönhet skyla.
Det finns ej drogue, det finns ej gift,
sa skarpt som hjärtats kyla.
Den natt som börjat blifver läng.
All glans i den skall sluta.
Din skönhet slockna som en sâng,
när tyst blir festens luta.
Du kan ej grâta, kan ej be,
palatsets marmorbyster
fâ i din stumma smärta se
en hög förstenad syster.