Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SISTA DIKTER
vili dofta vintersvagt och vekt.
Jag lefva vili, du drömma.
Farväl, för länge ren vi lekt
förälskadt kurra gömma.
Nu bänder stormen isen opp,
nu brusa ström och bölja,
och solblâ lüften är af hopp
om tiden, som skall följa.
Kom, sommar, med din blomsterlukt
och lât mitt hjärta skörda
af blom och bär, af ax och frukt
en öfvermäktig börda.