Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
PA FLYKTEN TILL EGYPTI LAND
PA FLYKTEN TILL EGYPTI LAND.
Det var pâ flykten till Egypti land,
när klara nattens stjärnor blänkte
bak furuskogens dunkla rand,
och tunga skuggoma sig sänkte,
när Joseph funnit mellan vissna träd
ett skygd och lägerstad för natten,
och trotte gângarn lagt sig ned
vid källans aftonstilla vatten.
I aspens topp en susning gick af höst.
Bland bladen gulnade och bjärta
Maria sjöng med sorgtyngd röst
för Jesusbarnet vid sitt hjärta:
Sof sött, du som skall spira
för smärtornas skördedag,
som plantorna ängen sira
för slätterns lieslag.
Du växer för plâgans aga
och lidandets bäska tukt,
liksom för tröskarens slaga
det dignande axets frukt.