Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
Helena talar................................................................................................................88
Alrunan .............................................................................................................................86
Verona ..............................................................................................................................86
In memoriali! ............................................................................................................88
April. En diktcykel t
Hälsning ............................................................................................................91
Pandora.................................................................92
Parken ..................................................................................................................93
Ett mote ..........................................................................................................96
Bruset p& bergen......................................................................................................97
Thomas ..............................................................................................................................99
Alia dödas dag........................................................................................................100
Silfvertißtlarna ..................................................... 101
Töcken ........................................................................................................................103