Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
innehâll.
Ungdomsdikter.
Án£e8t....................................................................................................................................6
gögsommar........................................................................................................g
Majdrömmar ..................................................................................................................10
Diana frán Epbesos ..............................................................................12
Prosadikter.
Yttersta dagen ......................................................
September .......................................................... 27
Häxor ................................................................ 31
bild frán Basel ............................................... 36
Fantasi.................................................................. 42
S¡8ta dikter.
Skymning ............................................................ 49
Advent.................................................................. 61
P& flykten till Egypti land ....................................... 66
Vârbrytning............................................................ 67
Elena .................................................................. 69
En n&l................................................................. 01
Styfbam ............................................................... 63
En klerks visor...................................................... 66
Barbara Allen ...................................................... 53
Ankomsten tili kärlekens ö....................................... 70
Verser af en kvinna, som dragit sig bort frán världen ... 79