Titel:
Sista dikter
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
104
SISTA DIKTER
Det var den sista stämma,
som ropade mitt namn.
Nu kan mig intet skrämma.
Lent sluter dimmans famn.
I töckenbo är jag Hemma.
I töckenland fâr jag hamn.
i